Disclaimer

De site Heyho.nl wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid beheerd. Het is toch nog mogelijk dat informatie op de site verouderd of niet juist is. Afbeeldingen en kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid. Aan de juistheid van deze informatie kunnen geen enkele rechten worden ontleend. Een bezoek aan deze website en/of het downloaden van informatie van deze website, doet geen enkele rechtsverhouding met HeyHo ontstaan. Het gebruik van deze website blijft geheel voor eigen risico van de bezoeker van deze website. Kopiëren, downloaden of gebruiken van intellectuele eigendommen en logo's van HeyHo voor bedrijfsdoeleinden zijn uitdrukkelijk verboden, zonder dat men vooraf schriftelijke toestemming van HeyHo heeft verkregen. Het auteursrecht/copyright op deze website ligt bij HeyHo of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan HeyHo. Deze website kan links bevatten die niet van HeyHo zijn. HeyHo is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.
Sluiten Hey,